Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Historia

Współczesny rozwój wsparcia społecznego nie jest możliwy bez szacunku wobec pracy tych, którzy byli pierwsi i bez odniesień do  przeszłości. Tak jak w życiu rodziny istotną rolę odgrywają jej przodkowie, tak w życiu instytucji, szczególnie takiej, która zajmuje się wychowaniem, ważne są „korzenie” i wkład pracy poprzedników. Tradycja i tożsamość placówki tworzy jej współczesny dorobek i osiągnięcia. Ponad 45-letnia historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu to historia metod i form pracy, budynków i miejsc, z którymi była ona związana, ale przede wszystkim historia osób, które tu pracowały, historia pomocy dziecku i jego rodzinie. Powołana 1 września 1968 roku przez Inspektorat Oświaty w Lublińcu placówka otrzymała nazwę Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej.
Pierwszym kierownikiem placówki został Józef Wawrzyńczyk, a po roku kierownictwo objął pedagog Michał Styczyrz. Kolejnym dyrektorem Poradni w 1975 roku została Krystyna Orzeszko, która pełniła tę funkcję ponad 20 lat.

W międzyczasie stanowisko dyrektora piastowała również przez 3 lata Aleksandra Kontna oraz Ewa Smol, która ponownie została dyrektorem w latach 2002-2008. Od 2008 roku dyrektorem Poradni jest Alicja Kamińska. Początki były skromne – Poradnia rozpoczęła swoją działalność w dwóch pokoikach ogrzewanych piecami węglowymi przy ulicy Paderewskiego 18. Kolejne lokum Poradni w budynku przy ulicy Paderewskiego 7A było już przestronniejsze. W 2008 roku Poradnia ponownie zmieniła siedzibę (ul. Sobieskiego 9 – dawne pomieszczenia po pracowni rentgenowskiej) i przestrzeń placówki znacząco się powiększyła.

Dzień dzisiejszy
Aktualnie obok gabinetów diagnostyczno-terapeutycznych znajduje się bogato wyposażona sala rehabilitacyjna, sala konferencyjna (wyposażona w kamery do rejestracji spotkań, szkoleń, terapii, lustro weneckie), w której odbywają się m.in. terapia rodzin, szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Od 2014 roku w poradni uruchomiono „niebieski pokój” – miejsce do diagnozy i terapii dzieci. Pokój ten jest wyposażony w monitoring oraz możliwość rejestracji terapii. Poczekalnia dla dzieci wyposażona jest w basen z kulkami i w zabawki edukacyjno-terapeutyczne (ma to zminimalizować napięcie związane z badaniami specjalistycznymi). Poradnia współpracuje z wieloma instytucjami z powiatu i miasta, przystosowana jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kadra
Na przestrzeni lat sukcesywnie zwiększała się także obsada kadrowa i zakres usług świadczonych przez Poradnię. Obecnie placówka dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą. Wśród 15 pracowników pedagogicznych jest 5 psychologów, 7 pedagogów, 2 logopedów i 2 rehabilitantów. Pracownicy posiadają dodatkowe kwalifikacje m.in. z zakresu: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, resocjalizacji, neurologopedii, mediacji, terapii rodzin, pracy ustawieniowej, pracy z dzieckiem autystycznym, e-learningu, doradztwa zawodowego i terapii pedagogicznej.
– Swoje zadania pojmujemy jako w pełni profesjonalną służbę na rzecz społeczności lokalnej. Pragniemy być najlepszym partnerem dziecka, wspierając jego rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, pomagając w pokonywaniu ograniczeń, które są przeszkodą w rozwoju osobowości i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Staramy się też pomóc rodzicom i nauczycielom w pokonywaniu barier w trudnej sztuce wychowania oraz w tworzeniu optymalnych warunków zapewniających wszechstronny rozwój dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym i społecznym – mówiła Alicja Kamińska, dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu.
Aneta Konieczny