Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Działalność Zespołu Orzekającego

W Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
 •  dla dzieci lub uczniów niepełnosprawnych:
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • niewidomych,
  • słabowidzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 1. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych lub zespołowych) dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dla dzieci i uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły (na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny)
 3. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole).